Gå med nu

Originalet - känt från TV!

Register now to meet :name

Jag är
Jag söker

Lär känna knubbiga kvinnor nu

Gillar du knubbiga kvinnor? I så fall har du kommit rätt! Registrera dig nu och hitta knubbiga kvinnor i ditt område!

Här kan du hitta knubbiga kvinnor överallt!

Vad du behöver veta om knubbiga kvinnor!

Erotikens värld har många aspekter, intressen och läggningar. Under den sexuella upplysningen på 1960- och 1970-talet utforskades, undersöktes och kategoriserades många av dessa läggningar. Så även den så kallade chubby-fetischen. Men vad ligger bakom den och var skiljer den sig från andra läggningar eller fetischer?

Chubby-fetisch

Chubby-fetish är en sexuell läggning där man föredrar knubbiga, runda människor. Å andra sidan definierar alla möjliga tolkningar denna läggning ännu tydligare och skiljer den från andra preferenser som ofta anses identiska eller liknande: De som gillar knubbig porr eller ”knubbiga” människor är attraherade av knubbiga, runda kroppsformer. I regel ligger fokus på naturlig fyllighet. Partiell ”omarbetning” genom silikonbröst, kirurgiskt opererade bakdelar eller andra ingrepp är däremot inte aktuellt här. Chubby beskriver det övergripande utseendet hos män eller kvinnor, varvid fylligheten hos kvinnors kroppar mycket oftare beskrivs under detta begrepp som en beskrivning av en sexuell läggning. Ibland förknippas en person som beskrivs som knubbig även med ordspråket baby fat. Det handlar dock inte på något sätt om besatthet av barn eller ungdomar eller ens om pedofila tendenser. Istället hänvisar termen baby fat till individuella fysiska attribut som t.ex. knubbiga kinder, början till en dubbelhaka eller lite mer fyllighet på höfter, lår eller armar. I enskilda fall handlar det bara om fylligheten i enskilda områden som jämförs med utseendet hos bebisar, även om detta fenotypiskt sett ser helt annorlunda ut hos vuxna. Man skulle också kunna säga att detta begrepp bara förnekar och medvetet utesluter en extremt smal, definierad och vältränad kropp.

Chubby-fetisch – attraherad av knubbiga kvinnor

Orsakerna till att människor dras till den knubbiga fetischen är inte universella. Alla har sina egna skäl för att tycka att knubbiga, runda kroppar är attraktiva och sexuellt upphetsande. Bland de anledningar som ofta nämns finns önskan om ”robusthet”, eftersom mycket smala, känsliga kroppar ses som ”bräckliga” och därmed olämpliga för intensivt samlag. Dessutom uppfattas en mer fyllig kropp som erotisk och attraktiv under samlag genom bröstens eller andra kroppsdelars rörelser. En knubbig kropp representerar också ofta fertilitet och förmågan att ge näring åt och uppfostra barn. Barn är förvisso inte ett primärt ämne i sexlivet för knubbiga personer. Andra kulturer med en mycket mer offentlig besatthet av knubbiga personer visar dock tydligt att detta alltid åtföljs av sexuell attraktion. I slutändan finns det en nära koppling mellan moderliga attribut och sexuell attraktion. Det handlar dock inte om några oidipala tendenser, dvs. önskan om sex med sin egen mor eller med mödrar i allmänhet. Däremot handlar önskan om rundade kroppsformer ofta om en tydlig avgränsning mellan de ofta iscensatta ungdomliga, ibland nästan barnsliga utseendena för västerländska ideal och ”riktiga” vuxna kvinnor.

Chubby porr – erotiska filmer utan silikon och operationer

Skillnaden mellan vanlig erotik och chubby fetisch blir särskilt tydlig när man tittar på erotiska filmer, det vill säga ”porr”. Typiska erotiska filmer visar skådespelerskor som följer de västerländska kroppsidealen om en smal, atletisk och samtidigt ungdomlig kropp. Inom erotikbranschen leder detta ofta till helt överdrivna framställningar som ligger långt ifrån verkligheten. I så kallad chubby porr finns det däremot en tydlig kontrast. För här spelar naturliga kurvor och kroppsproportioner som förmodligen medicinskt sett skulle beskrivas som ”övervikt” faktiskt huvudrollen. Trots att det anses vara en nisch så är skådespelarna och skådespelerskorna här alltså mycket närmare samhällets verklighet och skapar på så sätt identifieringsmöjligheter som man vanligtvis inte hade kunnat drömma om. Plötsligt kan nämligen ”vilken person som helst”, den trevliga och bekanta grannen eller till och med den okända personen på gatan, vara huvudrollsinnehavaren. Detta öppnar upp för en annan möjlig tolkning av chubby porr: önskan om realistiska människor som är lika en själv när det gäller kroppsform och som därmed utan problem kan integreras i det egna livet.

Chubby, BBW, SSBBW etc. – Vad är skillnaden?

Förutom den ganska brett definierade chubby-fetischen så finns det otaliga andra typer av fetischer och läggningar som också i grunden handlar om fyllighet och runda kroppsformer. Det kan på grund av detta vara svårt att skilja på de enskilda begreppen. Ibland är det inte ens möjligt att dra en tydlig gräns, så skillnaderna kan vara rätt flytande. Distinktionerna görs då främst av respektive älskare själva, som medvetet placerar sig i det ena eller andra facket utifrån sina egna kriterier.

Vikt och kroppsform

Förutom Chubby så används även begreppet BBW, en förkortning för Big Beautiful Women, för att beskriva tendensen till fylligare kroppsformer. Big syftar inte på stor i betydelsen kroppsstorlek, utan snarare på kroppens fyllighet. Begreppet Super Sized Big Beautiful Women, eller SSBBW, går ett steg längre. Superlativet ”plus size” läggs till begreppet ”big beautiful woman”. Alla begrepp beskriver egentligen en knubbig figur. Den väsentliga skillnaden är dock storleken. Chubby betyder rundad och BBW går ett steg längre med stor eller fet. SSBBW toppar båda de tidigare och definieras som den största kroppsvikten.

Sexuell upphetsning av runda kroppar jämfört med ”chubby” som ett övergripande begrepp.

En helt annan typ av distinktion är möjlig när man skiljer mellan chubby-fetisch och läggningar med beskrivningar som ”feeding”, ”viktökningsfantasi” eller till och med ”fetmabeundrare”. Här handlar attraktionskraften enbart om kroppsform och fyllighet. Man skulle kunna säga att det är kurvor och ”baby fat” som leder till ett helhetsutseende som upphetsar betraktaren. Så snart feeding eller viktökning spelar en roll så handlar det å andra sidan om en process eller ett förfarande som utgör sexuell upphetsning. Feeding kan således stå i fokus både som en process att äta och som en process att gå upp i vikt. Det handlar dock alltid om en övergripande situation där den person som står i centrum för intresset så att säga ”göds” och på så sätt får den önskade kroppsfylligheten. Det stämmer att sexuell attraktionskraft också spelar en roll här. Detta kommer dock av att man äter, går upp i vikt eller ”bara” av fantasin om det. Med chubby-fetisch spelar dessa saker däremot ingen roll. Läggningen fokuserar snarare på själva kroppsformen och könet.

Slutsats – chubby-fetisch – önskan om kurviga partners

Chubby-fetisch, dvs. kärleken till knubbiga kroppar, skiljer sig tydligt från de vanliga västerländska idealen. Idealiserade, ungdomliga kroppar ersätts av realistiska, knubbiga kroppar. Var chubby börjar och var det övergår till mycket mer extrema riktningar är inte klart definierat. I stället definierar varje person själv var gränserna för sin egen läggning går. Vad som däremot står klart är att kärleken till knubbiga figurer oftast är kopplad till ren sexualitet. Sexualiserat ätande, feeding eller ”gödning” hör däremot till andra, mer extrema läggningar. Chubby-fetisch är alltså å ena sidan en slags nisch i erotikens värld, men å andra sidan mycket nära vardagliga människor. Eftersom de också har kurvor, eventuellt är överviktiga och långt ifrån de idealiserade, stiliserade och överdrivna framställningarna från modevärlden, men också från erotikens värld.