Přidejte se nyní

Originál – známý z TV!

Register now to meet :name

Jsem
Hledám

Seznamte se se super velikými krásnými ženami (SSBBW)

Zde najdete super veliké krásné ženy (SSBBW) ze svého okolí! Registrujte se teď!

BBWDates24 je jedním z nejpopulárnějších portálu pro SSBBW a jejich obdivovatele!

Pojem SSBBW znamená super veliké krásné ženy a vyskytuje se v různých oblastech. Je prezentován jako vztahový fenomén mezi mužem a ženou nebo mezi stejnými pohlavími, zejména v souvislosti s erotikou. Následující text je o pojmu samotném, jeho různych vysvětleních, praktikách a kontextu.

Obecné úvahy a velikých a těžkých ženách.

Dokonce i v starověku byli dobře stavěné ženy vnímány s úctou. Veliké dámy s tlustými rukami a velikými stehny byly například považovány za velice zdravé a plodné. Z hlediska erotiky a sexuálních praktik byly objemné ženské křivky docela populární. V souvislosti se super velikými krásnými ženami se objevují i slova jako fetiš, nebo krmení a obdivování tuku. Fetiš je o věcech, které způsobují sexuální vzrušení, jako například předměty, části těla nebo fantazie.

Krmení ve vztahu se obyčejně projevuje tak, že muž krmí ženu. Partner doufá, že jeho partnerka dosáhne tvaru, který on považuje za obzvlášť sexy. Žena může během konzumace potravy taky pociťovat sexuální vzrušení. Některé ženy, bez ohledu na erotiku nebo sex, jednoduše milují obdivovat své veliké tělo v zrcadle. Z dlouhodobého hlediska se z těchto žen někdy stanou super veliké krásné ženy (SSBBW). Obdivování tuku může znamenat ryzí obdivování obezity, sexuální přitažlivost tuku nebo fetiš (fetiš na tuk). V těchto variantách často hrají významnou roli představy.

V 80. a 90. rocích byly modelky co nejštíhlejší a nejvyšší a mnoho žen je napodobovalo. S digitalizací světa se začali tolerovat různé tvary ženského těla, coč ovlivnilo i naše vnímání. Zejména důležitými faktory jsou z tohoto hlediska svoboda a různorodost. V dnešní dobře se na internetu často střetneme s pojmy jako veliké krásné ženy (BBS) a taky super veliké krásné ženy (SSBBW). Počet lidí, kteří projevují o tuto kategorii žen zájem, neustále roste!

Co znamená pojem super veliké krásné ženy?

Zkratka SSBBW znamená „super veliké krásné ženy“. Tato obezita začíná, když žena dosáhne hmotnosti 140/150 kg nebo ji přesáhne. Ženy patřící k super velikým krásným ženám mají ve všeobecnosti nadváhu. Na rozdíl od toho se hmotnost velikých krásných žen (BBW) pohybuje alespoň 40 kg nad normální hmotností, zatímco horní hranice končí 120 kg nad normální hmotností.

Abyste zjistili, jestli máte nadváhu, doporučuje se vypočítat si index tělesné hmotnosti (BMI). Lze ho snadně vypočítat vydělením tělesné hmotnosti výškou. Taky se doporučuje zadat věk osoby. Žena ve věku 45 let s výškou 175 cm a hmotností 150 kg by měla BMI 49. To znamená, že má jasnou nadváhu (je obézní) a patří do kategorie SSBW.

Na rozdíl od velikých krásných žen nejsou ženy opisovány jako super veliké krásné ženy pouze tlusté, ale mají extrémní nadváhu. Nicméně mnohé muže takové ženy přitahují. Může jít o fetiš, inklinaci nebo preferenci, ke které se muži neradi přiznávají na veřejnosti. Tyto touhy můžou pak uspokojovat pornem nebo fantaziemi. Ale je taky hodně příkladů, které dokazují, že vztahy mezi SSBBW a relativně „normálními“ muži fungují dobře. Co vyvolává fenomen super velikých krásných žen není až tak důležité. Důležité je, že SSBBW přesně věcí, co jim na jejich postavách lahodí.

Fetiš na tuk - mezi velikým bříškem a stláčením

Hranice mezi fantaziemi, obdivováním tuku, fetišem, a erotikou a sexuálními praktikami nejsou pevně stanoveny. Někdy se tyto věci přelínají. Například fetišistické nacpávání, t.j. nacpávání se jídlem pro získání velikého bříška, se může změnit na formu erotiky.

Veliké bříško, přitažlivost k vypuklému bříšku, se může pohybovat od prostého zájmu po sexuální vzrušení a sex.

Stláčení je, když jsou menší a štíhlejší muži stláčení (téměř drceni) super velikou krásnou ženou. Během toho se může SSBBW uložit na svého partnera, ležet na něm nebo na něm sedět. I v tomto případě spolu úzce souvisí velice obézní ženy, jistá touha po dobrodružství, romantika jako i sexuální touha.

Baroko, rokoko, rubens a SSBBW - podobnosti

V souvislosti s velikými krásnými ženami se objevují i pojmy jako rubens žena nebo rubens postava. Je tomu tak proto, neboť malíř Peter Paul Rubens namaloval spoustu maleb žen s objemnými těly. Muže odjakživa přitahovali ženské křivky. Obyčejně byly totiž spojovány s tajnou touhou po zdraví, erotice a plodnosti. Zejména mezi rokem 1600 a koncem roku 1800, t.j. v období baroka a rokoka, byli BBW a SSBBW ženy považovány za atraktivní a populární. Důvodem byla touha po měkkém, něžném těle, jisté vyspělosti, bezpečí, teple a různých aspektech svádění. Jelikož jídla bylo v těch dobách málo, dobře stavěné ženy byli považovány za symbol prosperity. Peter Paul Rubens byl sám fanouškem korpulentních žen s výraznými křivkami.

Shrnutí témy o SSBBW

Úzké hranice a nejasné přechody spojovány s ženami s nadváhou znamenají, že tato téma se nedá jednoznačně uzavřít. Zajímavostí je, že ženy z kategorie SSBBW mají popři velikých křivkách taky veliké sebevědomí. Proto jsou pro muže atraktivní. Když se do toho zapojí i citlivosti, obdiv a dokonce fetiš a erotika, celá věc se stane ještě více vzrušující.